Pazarlama Dünyası Üzerinde Influencer'ların Etkisi

Pazarlama dünyası son yıllarda büyük değişimler meydana gelmiştir. Elektronik ticaret anlayışının ticari piyasalara hâkim olması ile influencer pazarlama teknikleri ön plana çıktı. Pazarlama dünyası eksenindeki büyük dijital dönüşüm ile birlikte başarı sağlamak adına etkili kişilerle pazarlama popülerleşti. Hedef kitle ve kullanıcılara ulaşmak için etkin kişiler ile ortaklık yapılması yağın hale geldi. Hem markalar hem de kullanıcılar tarafından talep gören teknikler arasında influencer marketing ön plana çıktı.

Pazarlama dünyası; her dönem kullanıcı trendlerine ve yaygınlaşma tekniklerine göre şekil alır. Bu şekillenmede son yılların en dikkat çeken uygulamaları kanaat önderi ya da etkili kişiler ile ortaklık yapılmasıdır.  Pazar içerisinde her dönem; tanıtım faaliyetler, tanıtım kanalları ve reklam stratejileri dönem trendlerine bağlı olarak gelişmektedir. Yeni dijital çağda ise bu değişimin anahtar stratejisi influencer pazarlama haline geldi. 

Ürün ya da hizmet ne olursa olsun hedef kitle tarafından tanınmadan kullanıcı sağlanması mümkün değildir. Hedef kitleye en uygun tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kitlenin takip ettiği ve güvenilir bulduğu isimlerle mümkündür. Pazarlama dünyası için önemli olan marka yeterlilikleri belirli başlıklardan oluşur. Bu başlıklar şu şekildedir:

 • Markanın tanınır hale gelmesi.
 • Marka itibarının sağlanması.
 • Marka ve tüketici arasında bağ geliştirilmesi.
 • Kullanıcı ya da müşteri sadakati oluşturulması.

Üretilen ürün ya da verilen hizmet ne kadar nitelikli olsa da başarı için hedef kitleyle bu başlıklardaki koşulların oluşturulması gerekir. Pazarlama süreçleri bu başlıklarda söz edilen ayakların birleşiminden meydana gelir. Günümüzde pazarlama faaliyetlerinde başarı sağlanması için eğilim görülen aracılar ise influencer’lardır. 

Başlıklar

Pazarlama Dünyası Amaçlarında Influencer’ların Yeri

Geçmişten günümüze insanoğlu sürekli olarak hedef kitleye ulaşmak ve ürününü kullanıcılara ulaştırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmuştur.  Bu faaliyetler dönemin trendlerine göre şekillense de yapılan faaliyetlerin amaç ve hedefleri belirli bir ekseni vardır:

 • Hedef kitleye ulaşmak.
 • Hedef kitleyi kullanıcı ya da müşteri konumuna getirmek.
 • Müşterilerin devamlılığını sağlamak.
 • Yeni müşteriler edinmek için tekrar pazarlama stratejileri oluşturmak.

Günümüzde bu hedeflere ulaşmanın en kolay yolu; hedef kitle tarafından sevilen ve takip edilen isimlerle iş birliğidir. İnsanların haber alma alışkanlıkları ve takip ettikleri platformlar değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik içerisinde başarı sağlamak adına farklı mecralara yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Influencer’lar pazarlama dünyası için bir markanın aynı anda hem yüzü hem de müşterisi konumuna gelebilir.

Bu durum kullanıcılar için güvenilir bir kişiden alınan tavsiye yoluyla markayı tercih etme isteği uyandırır. Influencer marketing; viral ve üstü kapalı biçimde yapılabileceği gibi iş birliği açık şekilde vurgulanarak da yapılabilir. Bu durum markalar için şimdiye kadar görülmemiş bir reklam anlayışının parçası olma fırsatı sunar. Pazarlama dünyası içinde kullanılan teknikler; temelde hedef kitle eğilimleriyle belirlenir. Sosyal medya kullanımın bu denli arttığı yeni dijital çağda ise bu mecralarda etkin kişilerle iş birliği kaçınılmazdır.

Geniş Kitlelere Ulaşmak

Pazarlama dünyası içinde yapılan eylemler ürünün ya da hizmetin muhataplarına erişilmesi üzerine gerçekleştirilir. Dolayısıyla en geniş kitleye ulaşmak pazarlama başarısı için önemli bir adımdır. Bu aşamada Influencer’lar kısa sürede çok fazla etkileşim alabilmeleri ve takipçi sayıları ile geniş kitlelere ulaşmada aracı roldedir. Ayrıca tanınır kişi konumunda olan bu kişiler; kalan medya araçlarında da haber değeri bulunan isimlerdir. Dolayısıyla bu iş birlikleri kapsamında yapılan etkinlikler yalnızca tek mecrada değil medyada da aktif şekilde etki sahibi olur. 

Günümüzde iletişim sağlamak hiç olmadığı kadar kolay haldedir. Ancak bu iletişimin doğru kullanılması ve mesajı alacak kitleye en kısa sürede ulaşılması doğru hamleler gerektirir. Bir marka ya da markanın koyduğu değerler ne kadar nitelikli olsa da kitlelere hitap etmesi şarttır. Bu hitabın yalnızca markanın kendine ait platformları ya da geleneksel fiziki yöntemleri ile mümkün değildir. Bu nedenle tanıtım için henüz iletişime geçilmemiş ve tanınırlık sağlanmamış kişileri de kapsayan aracı teknikler değerlendirilmedir. Günümüzde bu yöntemler için en kolay ve başarı odaklı yöntem ise influencer marketing stratejileridir. 

Geleneksel Pazarlama İle Influencer Pazarlama Arasındaki Farklar

Pazarlama dünyası içinde başarı sağlamak için yıllardır farklı teknikler kullanılır. Bununla birlikte geleneksel pazarlama geçtiğimiz 10 yıla kadar en popüler tekniklerin bulunduğu ve en sık tercih edilen yöntemdi. Ancak günümüzde geleneksel pazarlama büyük ölçüde yerini influencer pazarlama etkinliklerine bıraktı. Geleneksel pazarlama ile influencer pazarlama arasındaki farklar ise şu şekildedir:

 • Geleneksel pazarlama ile nispeten daha az kişiye ulaşılır. Ancak influencer pazarlama dünyanın her yerinden kullanıcılara erişilmesini mümkün kılar. 
 • Geleneksel pazarlama yöntemleri ile tanıtım faaliyetleri ve reklam dijitale göre daha uzun zaman alır. Influencer marketing dakikalar için aksiyon alınabilmesini sağlayan hızlı bir tekniktir.
 • Geleneksel pazarlama ile ürüne dair kalıcı deneyimler sağlanması düşük bir ihtimaldir. Dijital pazarlamada ise kalıcılık başarı oranı yüksektir.
 • Influencer pazarlama; markalar için anında hedef kitleden geri dönüş alma imkânı sağlar. Bu sayede kullanıcı reaksiyonları hızlı biçimde ölçümlenir.
 • Influencer pazarlama ile ölçümlenen kullanıcı alışkanlıkları ve reaksiyonları ile markaya dair yeni stratejiler oluşturulması kolaylaşır. 

Influencer Pazarlamanın Modern Pazarlama Dünyası Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Modern pazarlama dünyası her geçen gün yeni gelişmeler ve teknolojiler ile değişmektedir. Modern pazarlama dünyasında bireyler; hem kullanıcı hem kanaat sahibi hem de dönüt veren konumundadır. Bu durumun oluşmasında en temel etkenlerden biri pazarlama sırasında etkili kişilerle iş birliği yapılmasıdır. Böylece hedef kitle ne kadar geniş olursa olsun bu yöntem ile etkili iletişim mümkündür. Ayrıca etkin kişiler ile yapılan iş birlikleri markalar için marka itibarı oluşturma aşamasında da fayda sağlar. Dolayısıyla modern pazarlama dünyası şekillenirken sosyal medya araçları ve bu araçlarda ünlü kişilerin etkisi büyüktür. 

Modern pazarlama dünyası içinde değişkenlik gösteren bir durum da başarı anlayışıdır. Geleneksel yöntemlerde başarı ürünün satışının sağlanması olarak görülmektedir. Ancak yeni dönemde pazarlama dünyası hedefleri yalnızca satış odaklı değildir. Markanın geleceğine yönelik stratejilerini destekler nitelikte dönütler almak bir ölçüt haline gelmiştir. Bu bağlamda modern pazarlama dünyası için müşteri sadakatini sağlayan durumların başında yapılan iş birlikleri gelir. Eğilimler ne şekilde olursa olsun edinilen faydanın üst düzey olması için etkili isimler rol oynar. Eskiden her ürün için alınan dönütler ürün özelinde ve bireysel olması gereken etkilerdi. Ancak yeni pazarlama dünyası içinde bu dönütleri kolayca ve kitlesel olarak almak mümkündür. 

Dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan sosyal medya ortamları, modern pazarlama dünyası için eşi görülmemiş portallar oluşturur. Bu portallarda rekabet sınırlarını aşmak ve öne çıkmak için yeni nesil pazarlama tekniklerinin kullanılması önemlidir. Satış ve tanıtım için etkili kişilerin kullanılması yeni reklam anlayışını da beraberinde getirdi. Ürünün ön plana çıkarılarak övüldüğü reklam anlayışı giderek azaldı. 

Bunun yerine ürüne dair deneyimlerin paylaşıldığı ve tavsiye üzerine ilerlenen bir reklam anlayışı oluştu. Bu durum, influencer pazarlamanın modern pazarlama dünyasına en temel etkilerinden biridir. Kullanıcılar için üretilen içeriklerin ürün değil deneyim odaklı pazarlanması anlayışıyla reklam dünyasında da yeni ekoller ortaya çıktı. Bu ekollerin sonucunda etkili kişi anlayışı ve hedef kitleye ulaşım yolları da değişkenlik gösterdi. 

Siz de influencer pazarlama dünyası ile tanışmak ve markanızı büyütmek için bize buradan ulaşın. Sosyal medya danışmanlığı ve influencer pazarlama hizmetlerimizden faydalanarak bu yeni dünyanın bir parçası olun. 

Şimdi, hemen başlayalım!

Influencer kampanyalarınıza destek için ekibimiz bekliyor.

SocialFamous

Türkiye’nin ilk influencer marketing ajansı. Influencer marketing kampanyalarından elde ettiğimiz tecrübeyi sizinle paylaşıyoruz.

Copyright © 2021 SocialFamous

Powered by Jupiker.com