Marka Kimliği Nedir, Nasıl Oluşturulur?

Marka kimliği oluşturmak için kapsamlı araştırmalar ve profesyonel yöntemler kullanmak önemlidir. Çünkü marka kimliği denilen kavramı etkin biçimde hayata geçirebilmek için kısa sürede ve rastgele logo tasarımları yapmak yeterli değildir. Bu yüzden marka kimliğini oluşturmak isteyen işletme veya firmaların kapsamlı bir bakış açısıyla hareket etmesi ve doğru yöntemleri seçmesi gerekir. Bir şirketin dış dünyaya sunduğu yüzü veya imajı olan marka kimliği, profesyonel bir süreç izleyerek oluşturulmalıdır.

Başlıklar

Marka Kimliği Kavramı

Marka kimliğinin tanımı, bir firmanın veya küçük ölçekli işletmenin kendi imajını dışarıya gösteriş biçimi olarak özetlenebilir. Firmalar gibi ticari alanda faaliyet gösteren işletmeler için büyük önem taşıyan marka kimlikleri aynı zamanda bireysel kullanıcılar için de ayırt edici bir özelliktir. Bir firma veya kişinin kendini nasıl tanıttığı ve çevresiyle iletişim dilini nasıl kullandığı gibi detaylar, marka kimliği başlığı altında toplanır. Bu nedenle marka kimlikleri, hem işletmeler için hem de bireysel kullanıcılar için etkili biçimde kullanılabilir.

Her şirketin kendi işletme kültürüne ve müşterilerine yaklaşma biçimine göre bir kimliği vardır. Marka kimlikleri firmalar arasında yüksek rekabet ortamı olduğunda bile bu kargaşada öne çıkmanın anahtarıdır. Eğer marka kimliği konusunda iş sürecini profesyonel biçimde uygulanmamışsa, bu durumda işletme ve firmalar rakiplerinden geride kalabilir. Bazen firma için çok olumlu bazen de büyük riskler yaratan marka kimliği tasarımında işin ciddiyetle ilerlemesi gerekmektedir.

Marka Kimliğinin Kapsamı Nedir?

marka-kimliginin-kapsami-nedir

Marka kimliğini oluşturan öğeler, ticari bir işletmenin hem rakiplerine hem de potansiyel müşterilerine yönelik stratejik önem taşıyan elemanlardan meydana gelir. Bir işletmenin dışarıya bakan penceresi olarak da tanımlanan marka kimlikleri içinde, marka değeri veren tüm öğeler bir arada bulunur. Bu yüzden marka kimliği şu öğeleri kapsamaktadır:

 • Logo,
 • Marka rengi
 • Tipografi
 • Tasarım özellikleri
 • Fotoğraf ve ikon benzeri görseller
 • Video ve animasyonlar
 • Kurumsal web sitesi
 • Kurumsal sosyal medya hesapları
 • Markayı simgeleyen ekipman ve promosyon ürünler

Bu tür öğeler marka değerini bir araya getiren parçalardır. Dolayısıyla marka değeri oluştururken bunların her birini ele alacak biçimde strateji geliştirilmesi gerekir. Hedef kitle ve markanın vizyonu mutlaka bir noktada kesişmelidir. Bu yüzden marka kimliği tasarlanırken, mutlaka hedef kitleye yönelik bakış açıları ve içgörüler göz önünde bulundurularak tasarım yapılmalıdır. Örneğin hedef kitlenin ilgisini çeken bir logo, marka değeriyle örtüşmüyorsa ve firmanın vizyonunu yansıtmıyorsa başarılı sayılmaz. Bu yüzden bütüncül bir açıdan tasarım yapılmasına özen gösterilmesi gerekir.

İşletmeler İçin Marka Kimliği Gerekli Mi?

Firmalar için marka kimliğinin önemi, ticari alanda var olmanın birinci göstergesi olarak kabul edilir. Çünkü günümüzde ticari şirketler ve bireysel markalar arasında yüksek rekabet ortamı olduğu için bu rekabette ayakta kalmak için marka kimlikleri profesyonel biçimde tasarlanmalıdır. Marka kimliğini oluşturmada yeterli özeni göstermeyen veya şirketin vizyonunu yansıtmayan tasarımlarda marka değeri oluşmayacağı için tüketicilerin gözünde itibar kaybı yaratabilir. Öte yandan marka kimliğini hem potansiyel müşteriler hem de şirketin vizyonu doğrultusunda oluşturan işletmeler ise marka sadakati geliştirebilirler.

Tüketiciler günümüzde markalı ürünler kullanmaya büyük önem verdiği için esasında satılan üründen çok markanın değeri ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden markalaşma seviyesi yeterince gelişmemiş olan işletmeler rakiplerinin gerisinde kalmak, daha az Pazar payına sahip olmak ve gelişmekte zorlanmak gibi risklerle karşılaşmaktadır. Ticari rakiplerinin gerisinde kalan markalarda reklam ve tanıtım konusunda yüklü harcamalar yapılsa da istenen sonuca ulaşılamaz. Bu yüzden öncelikle marka değerinin sağlamlaştırılması ve ticari işletme içinde bir marka kimliği edinilmesi gerekir. Böylelikle ancak marka kimliği oluşturulduktan sonra reklam, satış ve pazarlama, tutundurma gibi ticari faaliyetlerde yenilikçi fikirler ortaya atılabilir.

Marka Kimliği Nasıl Oluşturulur?

Marka kimliği oluşturma konusunda firmanın vizyonuna uygun seçimler yapılması şarttır. Öncelikle bir şirketin dış yüzü olarak kabul edilen logo, marka kimliği oluşturmada dikkat edilmesi gereken ilk adımdır. Logo tasarımı markanın dışarıya bakan penceresinin inşasıdır. Kurumsal görünüşü belirleyen, diğer müşterilerin dikkatini çeken ve sektörde fark yaratan logo tasarımında şu detaylara dikkat edilmelidir:

 • Logonun tasarımı kurumsal değerler ile örtüşmelidir.
 • Sade veya dinamik görseller tercih edilebilir.
 • Hedef kitle ve marka vizyonunu yansıtacak logolar kullanılmalıdır.
 • Markanın rengi logo üzerinde mutlaka bulundurulmalıdır.
 • Logo tasarımında kültürel değerler göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Marka sadakatini kolaylaştıracak ve yenilikçi tasarımlar tercih edilmelidir.

Marka kimliğinin ikinci aşaması, ticari işletme için sektördeki rakiplerinden ayıran bir renk seçimi yapmaktır. Her marka kendi tarihi veya müşterilerine baktığı açı doğrultusunda bir renk benimser. Markaların bir veya birden fazla renk benimsemesi tamamen marka değeri ve vizyona yönelik kararlardır. Her şirketin kullanıcılara ve potansiyel müşterilerine vermek istediği mesajlar farklı olduğu için renkleri de farklı olmalıdır. Örneğin bankacılık sektöründe faaliyet gösteren her bankanın birbirinden farklı renkleri benimseyerek marka kimliği yaratmasının sebebi budur. Siz de işletmenizin sektördeki rakiplerinden farklı olmasını sağlayacak ve müşterilerde çeşitli algıları harekete geçirecek renkler seçerek marka kimliği tasarlayabilirsiniz.

Marka Kimliğinde Tipografi ve Görsel Tasarımı

Marka kimliği görsel tasarım öğeleri, tüketiciler veya potansiyel müşteri ile doğrudan iletişim kurulan ilk unsurdur. Bir markanın tarihi veya vizyonu hakkında bilgi sahibi olmadan önce tıpkı logoda olduğu gibi tipografi ve görsel tasarım ile fikir çıkarımında bulunmak mümkündür. Bu kapsamda görseller, müşterilere ve markanın hedef kitlesine yönelik şirket hakkında pek çok detay verecek şekilde hazırlanmalıdır. Tipografi ise markanın adının yazılış biçimini gösterir. Her marka yazı stili bakımından farklı tasarımları tercih ederken şirketin logosunu ve vizyonunu baz alır. Tipografi ve görsel öğelerin tasarımı marka kimliğinde profesyonel biçimde hazırlanması gereken unsurlar arasındadır.

Marka Kimliğinde Potansiyel Müşteri Analizi

Marka kimliğinde hedef kitle analizi, potansiyel müşterilerin görüş ve içgörülerine önem verilmesini sağlar. Eğer bir ürün veya hizmet satışında müşterilerin taleplerine taban tabana zıt bir markalaşma kampanyası içine girerseniz, bu çalışmanız ticari anlamda fiyasko ile sonuçlanabilir. Günün sonunda ürün veya hizmeti satın alacak olanlar müşterilerdir. Bu gerçeği unutmadan ve realiteden şaşmadan hareket edilerek marka kimliği tasarımı yapılmalıdır. Eğer müşterilerin benimsemediği renk veya tipografi özellikleri varsa, markalar bu koşulları değiştirmeden marka değerini yükseltemezler. Aynı zamanda müşterilerin talep ettiği noktaları iyi saptamak, yaratıcı marka kimliği uygulamalarını hayata geçirmenin ilk adımıdır.

Marka Kimliğinde Logonun Önemi

marka-kimliginde-logonun-onemi

Marka kimliğinde logo, şirketin hatırlanmasını sağlayacak ve diğer rakiplerinden farklılaşmasına yardımcı olacak bir öğedir. Logo tasarımı konusunda yenilikçi ve yaratıcı fikirlere açık olmak her zaman faydalı olmayabilir. Bu yüzden tüketicilerin talepleri doğrultusunda ve markanın vizyonuna uyumlu bir logo seçimi yapılmalıdır. Marka kimliğinde logonun önemi şu şekilde özetlenebilir:

 • Logo sayesinde markanın farkındalığı artar.
 • Kurumu temsil eder.
 • Kararlı ve tutarlı bir duruş simgeler.
 • Rakiplerden farklılaşmayı sağlar.
 • Marka sadakati geliştirmeyi kolaylaştırır.
 • Akılda kalıcılık sağlar ve tanıtımı kolaylaştırır.

Bu tür avantajlar sayesinde logo tasarımı marka kimliği oluşturma konusunda önemli bir yere sahiptir.

Ayrıca Bakınız: Advertorial Reklam Nedir?

Şimdi, hemen başlayalım!

Influencer kampanyalarınıza destek için ekibimiz bekliyor.

SocialFamous

Türkiye’nin ilk influencer marketing ajansı. Influencer marketing kampanyalarından elde ettiğimiz tecrübeyi sizinle paylaşıyoruz.

Copyright © 2021 SocialFamous

Powered by Jupiker.com