Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm nedir kısaca açıklayacak olursak; hem toplumsal hem de sektörler için ihtiyaçlara yönelik dijital teknolojilerin entegrasyonu ile çözüm üretme yöntemleri ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen iş akışlarının, kültür geçişlerinin ve değişmesi sürecinin tanımlanmasıdır. Bu kapsamda birçok teknolojiden faydalanılır. Daha basit bir tanımlamada ise dijital dönüşümler, para, zaman ve emek tasarrufu sağlayarak birçok işlemin elektronik/dijital ortama taşınmasıdır.

Hızlı küreselleşen ve dijitalleşen dünyada iş hayatı başta olmak üzere sosyal hayatın da ciddi şekilde değişmesini sağlamıştır. Alışverişten bankacılık ve finans işlemlerine, resmi işlemlerden eğitime kadar birçok alanda dijital dönüşümün politikalarına başvurulduğu görülmektedir. Dijital dönüşüm politikaları kapsamında devletlerin de bu konuda atılımları bulunmaktadır. Günümüzde dijital dönüşümü tercih eden şirketlerin çok daha hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme elde ettikleri de gözlemlenmektedir. Genel çerçevede dijital dönüşümün kendi içinde birçok farklı alt başlık üzerinden incelenmektedir.

Başlıklar

Dijital Dönüşüm Ne İşe Yarar?

Dijital dönüşüm çağı geldiğinden beri birçok avantaj elde edilmiştir. Hem işletmeler veya kurumlar hem de vatandaşlar/tüketiciler için sayısız işi kolaylaştırmaktadır. Temelde dijital ortamda farklı sistemler ve teknolojik altyapılar kullanılarak yapılan tüm işlemler bu kavram altında incelenmektedir. İşletmeler açısından dijital dönüşümler ile kârlılık artmaktadır. Öte yandan posta, baskı ve arşivleme gibi temel kırtasiyecilik giderlerinin de azaltılması sağlanmaktadır.

İşletmeler veya devlet kurumları için dijital dönüşümün kapsamında maliyetler ve iş yükünün azaltılmasının yanında, vatandalar için de birçok işlevsel özelliği bulunmaktadır. Hizmetlere daha kolay erişim sağlanması, zaman tasarrufunun sağlanması ve daha birçok farklı faydanın elde edilmesi yer alır. Dijital dönüşüm, günümüzde birçok sorunun ve gereksiz işlemlerin çözümünü sağlamaktadır. Dijital dönüşümün kapsamında uygulanacak stratejilerin bu kapsamda birçok farklı amaca hizmet etmesi mümkündür. Tanımlanırken de bu hizmetlere göre geniş bir faaliyet alanında farklı süreçler bulunur.

Dijital Dönüşüm Kapsamında Neler Var?

dijital dönüşüm kapsamında neler var

Dijital dönüşüm kapsamı içinde birçok temel unsur bulunmaktadır. Dijital dönüşümün kapsamında birçok farklı strateji uygulanır. Bir işletme veya herhangi bir kurum tarafından dijital dönüşümün politikaları kapsamında başlatılacak sürecin doğrudan hedefe uygun şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. Hedeflenen amaca uygun olarak dijital dönüşümün kapsamında uygun stratejiler tercih edilebilir.

Dijital dönüşüm içinde yer alan başlıca ürünler ve kapsamı ise kısaca şöyle özetlenebilir:

 • e – posta, web sitesi, sosyal medya araçlarının kullanımı.
 • KEP adresinin belirlenmesi.
 • e – Fatura ve e – Arşiv faaliyetleri.
 • e – Defter, e – İmza, e – Devlet.
 • e – ticaret.
 • e – bilet vb.

Elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek her ürün ve hizmet işlemleri bu kapsamda yer alacaktır. Özellikle birçok yönden tasarruf edilmesinin sağlanması ve işlemlerin çok daha kolay bir hale getirilmesi açısından dijital dönüşüm fırsatları oldukça önemli bir kazanım sağlar. Dijital dönüşümün kapsamı bu politikaları uygulamaya koyulan her kurum için farklılık gösterebilir.

Dijital dönüşüm kapsamında örneğin bir devlet kurumu e – Devlet ile hizmet vererek iş yükünü azaltabileceği gibi bir işletme tarafından kırtasiyecilik maliyetlerinin azaltılması için e – fatura ve e – arşiv gibi seçenekler tercih edilebilir. Türkiye’de ve dünyada dijital dönüşümün politikaları kapsamında hükümetler ve ilgili bakanlıklar tarafından da oldukça geniş bir kapsamda hizmet sağlanmaktadır.

Dijital Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

Dijital dönüşüm faydaları saymakla bitmez. Avantajlı yanları olduğu kadar az da olsa dezavantajlarından da bahsedilebilir. Dezavantajları arasından özelikle siber saldırılara ve kişisel verilerin korunmasına dair bazı endişeler ilk sırada sayılabilir. Buna ek olarak avantajlı yanları ise her alanda dijital dönüşümler kapsamında yer alan tüm hizmetler için oldukça fazladır.

Dijital dönüşümün sahip olduğu başlıca avantajlar kısaca şunlardır:

 • İşletmeler için kârlılık artmaktadır.
 • Birçok maliyetin ve kırtasiyeciliğin azalmasını sağlar.
 • Devlet, vatandaşlar ve kurumlar arasında şeffaflığı ve etkileşimi artırır.
 • İş yükünü azaltır.
 • Bilgilere kolay erişim sağlanır.
 • Evrak ve süreç takibi kolaylaşır.
 • Arşivlemede verimlilik artar.
 • Belge kayıplarının ve yanlışlıklarının kolayca giderilmesi sağlanır.

Bireyler, işletmeler ve devletler açısından dijital dönüşümün katkıları oldukça fazladır. Dijital dönüşümün kapsamında hedeflenen amaca göre ilgili alanda maksimum verimin elde edilmesi hedeflenecektir. Bu kapsamda birçok farklı işleme çok daha kolay erişim sağlanması ve şeffaflığın da artırılması sağlanabilir.

Türkiye’de Dijital Dönüşüm Örnekleri Nelerdir?

Türkiye’de dijital dönüşüm örnekleri arasında başta e – Devlet hizmetleri gösterilebilir. Buna ek olarak firmaların e – ticaret faaliyetlerine yönelmesi de en iyi örnekler arasındadır. Bu örneklerin hem Türkiye hem de dünya bazında artırılması mümkündür. Gelişen teknoloji ve internet sayesinde dijital dönüşümler hemen hemen hayatın her alanında birçok hizmete kolay ve hızlı erişimi desteklemektedir.

Dijital dönüşüme ilişkin başlıca örnekler ise kısaca şunlardır:

 • İşletmelerin fiziksel satışlarının e  – ticarete taşınması.
 • Resmi kurumların e – Devlet üzerinden hizmet vermeleri.
 • Bankacılık ve finans işlemleri ile bireysel veya ticari müşteriler için e – dönüşüm ve mobil/internet bankacılığı hizmetlerinin sunulması.
 • Bulut bilişim sistemleri ile işletme içi veri akışı ve veri merkezlerinin oluşturulması.
 • e – imza, e – fatura, e – arşiv gibi hizmet türlerinin tercih edilmesi vb.

Elektronik ortamda gerçekleştirilen hemen hemen tüm işlemler dijital dönüşümler kapsamında yer almaktadır. Söz konusu hizmetlere uzaktan erişimin sağlanması ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine yönelik politikalar da bu hizmetlerin temelini oluşturmaktadır.

Dijital Dönüşüm Teknolojileri Nelerdir?

dijital-donusum-teknolojileri-nelerdir

Dijital dönüşüm teknolojileri kapsamında birçok farklı unsur kullanılmaktadır. Günümüzde mevcut tüm internet, mobil ve bilgisayar teknolojileri dönüşümün desteklenmesi, sürdürülebilir hale getirilmesi ve uygulanabilmesi için önemlidir. Ayrıca bu teknolojiler sunulan dijital hizmetlere erişim sağlayacaklar tarafından da kullanılmalıdır. Profesyonel bir dijital dönüşümün planı kapsamında şu teknolojilerden yararlanılır:

 • Yapay zeka teknolojileri,
 • Big data,
 • Nesnelerin interneti (IOT),
 • VR – AR teknolojileri,
 • Bulut teknolojileri ve altyapıları,
 • Dijital pazarlama, dijital medya,
 • Mobil teknolojiler vb.

Son yıllarda dijital dönüşüm kapsamında merkeziyetsiz teknolojiler ile blok zincir teknolojisi de eklenmiştir. Henüz yeni yeni yaygınlık kazansa da bu alanda yapılan geniş kapsamlı çalışmaların dijital dönüşüm politikalarının da kökünden değişmesine neden olacağına işaret etmektedir. Özellikle çok daha gizli, aracılara ihtiyaç duymadan ve herhangi bir merkeze bağlı olmadan güvenli şekilde yapılacak işlemlerin bu teknolojiler ile sağlanması hedeflenmektedir.

Firmalar İçin Dijital Dönüşüm Stratejileri Neden Önemlidir?

Dijital dönüşüm makale yayınları ve akademik çalışmalar doğrultusunda işletmeler için dijital dönüşümün önemi bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. Hedef kitleye ulaşmaları, potansiyel müşterilere ulaşmak, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması gibi temel stratejiler bu kapsamda son derece önemli olarak görülmektedir.

Kurum içi koordinasyonun sağlanması, küresel çapta çok daha hızlı işlem gerçekleştirme ve kayıt tutma işlemleri açısından hem para hem de zaman tasarrufu sağlanır. Etki alanı oldukça yüksek olan dijital dönüşümler ile işletmelere birçok fayda sağlanabilir.

Dijital Dönüşüm Süreci Nasıl İşler?

Dijital dönüşüm süreci büyük ölçekte yapılacağından kurumların bu alanda uzman kişi ve kurumlarla çalışması gerekir. Analogdan dijitale geçiş sürecinde internet ve diğer teknolojilerin etkin kullanımı için uzmanlık gerekir. İlk adım ise hedeflerin belirlenerek dijital dönüşümün kapsamında süreç planlamasının yapılması ve doğru kaynak ayrılmasıdır.

Ayrıca Bakınız: Advertorial İçerik Nedir?

Şimdi, hemen başlayalım!

Influencer kampanyalarınıza destek için ekibimiz bekliyor.

SocialFamous

Türkiye’nin ilk influencer marketing ajansı. Influencer marketing kampanyalarından elde ettiğimiz tecrübeyi sizinle paylaşıyoruz.

Copyright © 2021 SocialFamous

Powered by Jupiker.com